Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ

Hotelopia

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στη HOTELOPIA, S.L.U. (εφεξής, η Hotelopia), με έδρα στην Palma de Mallorca (España), Camí de Son Fangos 100, Torre A – 5ª Planta, C.P. 07007, ταξιδιωτικό πρακτορείο χονδρικής και λιανικής πώλησης, κάτοχος του Α.Φ.Μ. (C.I.F.) B-57218356 με αριθμό άδειας BAL-481 M/D, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Μαγιόρκα στο φύλλο PM-44857, τόμος 2007, σελίδα 148.

Το προϊόν της Hotelopia υπόκειται στους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις και διατίθεται αποκλειστικά και μόνο σε τελικούς καταναλωτές (εφεξής, εσείς, εσάς). Η πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα διατίθεται αποκλειστικά από τη Hotelopia.

Μπορείτε να αγοράσετε μεταφορές, υπηρεσίες εισιτηρίων εισόδου και εκδρομές, διαμονή, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα, υπό τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις αγοράς που προβάλλονται στην ιστοσελίδα και τους οποίους πρέπει να αποδεχθείτε, σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους ακύρωσης που υποδεικνύονται τη στιγμή πραγματοποίησης της κράτησης. Η ιστοσελίδα θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία πραγματοποίησης της κράτησης.

Η ολοκλήρωση της αγοράς μέσω της ιστοσελίδας της Hotelopia εξαρτάται από την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων, των Νομικών Σημειώσεων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Hotelopia. Οι Νομικές Σημειώσεις και οι Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν σημαντικά μέρη του παρόντος και δεν μπορούν να χωριστούν από τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις αγοράς. Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα, την επισκόπηση, τη χρήση ή αγορά μέσω αυτής, αποδέχεστε τους παρόντες Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις. Επίσης, δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στην παρούσα ιστοσελίδα και στις κρατήσεις που αγοράζετε μέσω αυτής.

Εάν δεν αποδέχεστε κάποιον από τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις, δεν πρέπει να συνεχίσετε τη διαδικασία της κράτησης.

Η Hotelopia ενεργεί ως ανεξάρτητος διαμεσολαβητής στην αγορά καταλυμάτων και άλλων υπηρεσιών, οπότε δεν συνδέεται συμβατικά με εσάς για την παροχή του προϊόντος στην προτεινόμενη τιμή έως ότου επιβεβαιωθεί η κράτηση και ληφθεί η πληρωμή από τη Hotelopia (βλ. ενότητα Πληρωμών).

Σε περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Hotelopia μέσω του τηλεφώνου (0034) 971178739 και/ή στον αριθμό φαξ 971469228, και/ή αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο Headoffice@hotelopia.com.

Τα τηλέφωνα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και στο voucher επιβεβαίωσης της κράτησης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα.

Επιστροφή στην αρχή

1. Τροποποίηση της ιστοσελίδας και των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων. Πρόσβαση και περιήγηση στην ιστοσελίδα

1.1Τροποποίηση της ιστοσελίδας και των γενικών προϋποθέσεων

Η Hotelopia μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα, υπηρεσίες και λοιπά στοιχεία της παρούσας ιστοσελίδας, ή σε ακύρωση της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επίσης, η Hotelopia μπορεί να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια, η μετέπειτα πρόσβαση και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται αποδοχή των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων από πλευράς σας.

Η Hotelopia μπορεί να διακόψει την πρόσβαση στο σύστημα που αποτελεί αντικείμενο των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων για εργασίες συντήρησης, για λόγους ασφαλείας του δικτύου ή για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει χρήματα ή να χορηγήσει αποζημίωση για την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση είχε διακοπεί.

1.2 Πρόσβαση και περιήγηση στην ιστοσελίδα μας

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος του κειμένου, τα χρώματα και τον σχεδιασμό της σελίδας, ανάλογα με τη λειτουργικότητα του προγράμματος περιήγησής σας.

Για την περιήγηση μέσω αυτής της ιστοσελίδας μόλις απομακρυνθείτε από την αρχική σελίδα, χρησιμοποιήστε το μενού που βρίσκεται στο πάνω τμήμα της κάθε σελίδας.

Μπορεί να αλλάξει το μέγεθος της γραμματοσειράς αυτού του κειμένου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας μέσω του προγράμματος πλοήγησής σας ως εξής:

(α) Στο Internet Explorer, επιλέξτε Απεικόνιση και, στη συνέχεια, μέγεθος κειμένου και κατόπιν το μέγεθος που προτιμάτε, είτε

(β) Αν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης, συμβουλευτείτε τις συγκεκριμένες οδηγίες του προγράμματός σας.

Μπορείτε να εισάγετε το δικό σας σχεδιασμό σελίδας σε αυτή την ιστοσελίδα ως εξής:

(α) Στο Internet Explorer, επιλέξτε Εργαλεία, κατόπιν Επιλογές Internet και στη συνέχεια πρόσβαση. Μετά κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε ή σε όλα τα τρία τετραγωνάκια επιβεβαίωσης για αγνόηση των χρωμάτων, της μορφής ή του μεγέθους γραμματοσειράς. Στο ίδιο παράθυρο μπορεί να αλλάξει ο σχεδιασμός της σελίδας επιλέγοντας το τετραγωνάκι που λέει "έγγραφο μορφής χρησιμοποιώντας το δικό μου σχεδιασμό της σελίδας", μετά απλά πηγαίνετε στο δικό σας σχεδιασμό της σελίδας και πατήστε το Αποδοχή,

είτε

Επιστροφή στην αρχή

2. Πώς να πραγματοποιήσετε κρατήσεις και αγορές μέσω της ιστοσελίδας της Hotelopia

Διαδικασίες Αγοράς

Η αγορά των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας πραγματοποιείται ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: Επιλέξτε τον προορισμό και τις ημερομηνίες, καθώς και το κατάλυμα, τη μεταφορά που επιθυμείτε ή υπηρεσίες εισιτηρίων εισόδου και εκδρομές που επιθυμείτε. Ελέγξτε τον προορισμό και τις ημερομηνίες πριν επιβεβαιώσετε την κράτηση.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μία κράτηση με τους παρακάτω τρόπους:

1. Επικοινωνώντας με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας στο παρακάτω τηλέφωνο (0034) 971 178 739 και/ή με τον αριθμό φαξ 971469228, ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Headoffice@hotelopia.com.

2. Ακολουθώντας βήμα προς βήμα τη διαδικασία online κράτησης εφόσον είναι δυνατόν.

Κατά τη διάρκεια της κράτησης, η Hotelopia θα ζητήσει προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο ή στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα στοιχεία που ζητούνται θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Hotelopia Τα εν λόγω στοιχεία θα τύχουν επεξεργασίας υπό την αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών 15/1999, 13/58 και/. του οργανικού νόμου15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και/ ή οποιασδήποτε νομοθεσίας που αναπτύσσει, προσθέτει ή αντικαθιστά τον "Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων" (εφεξής, ο RPDP) και θα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της αγοράς και της κράτησης των συγκεκριμένων υπηρεσιών που απαρτίζουν την αίτησή σας. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που εισάγατε είναι σωστά.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή, η οποία πραγματοποιείται μόνο με πιστωτική κάρτα και μέσω μίας καθορισμένης για το σκοπό αυτό πύλης πληρωμής για την επιλεγμένη υπηρεσία. Οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με την πληρωμή είναι κρυπτογραφημένη με ασφαλή τρόπο και η ιστοσελίδα της Hotelopia επαληθεύεται από τη Thawte. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ενότητα “Πληρωμές”.

Θα πρέπει να δώσετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί “Κράτηση” που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας όπου ζητούνται τα στοιχεία της πληρωμής, αφού αποδεχθείτε τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις. Η επιβεβαίωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Hotelopia, η οποία θα την αποθηκεύσει και θα τη διατηρήσει για την διασφάλιση της διαδικασίας. Η επιβεβαίωση της αγοράς από τον πάροχο των υπηρεσιών συνεπάγεται πάντοτε τη σύναψη σύμβασης και τη δέσμευσή σας για την καταβολή των οριζόμενων χρηματικών ποσών. Μόλις δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μία σελίδα επιβεβαίωσης της αγοράς και θα σας αποσταλεί ένα email με σχετικές πληροφορίες.

Αν πραγματοποιείτε κάποιο σφάλμα στην εισαγωγή των προσωπικών στοιχείων κατά την διαδικασία της κράτησης, μπορείτε να τα δείτε και να τα διορθώσετε προτού αποστείλετε την αίτηση κράτησής σας, ή μετά αν έχετε αποστείλει την αίτηση κράτησης, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο Headoffice@hotelopia.com ή καλώντας στο (0034) 971 178 739. Λάβετε υπόψη ότι είναι σημαντικό να ελέγξετε τις πληροφορίες που πληκτρολογείτε και να διορθώσετε οποιοδήποτε σφάλμα προτού επιβεβαιώσετε την κράτησή σας.

Επιστροφή στην αρχή

Χειρόγραφη Υπογραφή

Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η σύμβαση εξ αποστάσεως, αναγνωρίζετε ότι είναι αδύνατον να υπογράψετε τη δήλωση πληρωμής, ήτοι το έγγραφο μέσω του οποίου βεβαιώνεται, συνήθως, η συναλλαγή. Για αυτόν το λόγο παραιτείστε από την υπογραφή της δήλωσης για κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή που προκύπτει ως αποτέλεσμα της κράτησης μέσω της ιστοσελίδας της Hotelopia.

Το πρόσωπο που συμπληρώνει το έντυπο κράτησης της σελίδας πρέπει να έχει τη σχετική άδεια από όλα τα μέλη του γκρουπ και να βεβαιώσει ότι τα εν λόγω μέλη αποδέχονται τους όρους της κράτησης. Επιπλέον, το πρόσωπο αυτό θα ευθύνεται για το συνολικό κόστος της κράτησης, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών ακύρωσης ή τροποποίησης, και θα ενημερώσει τα λοιπά μέλη του γκρουπ για τις λεπτομέρειες της επιβεβαίωσης και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Αφού προχωρήσετε στην κράτηση του προϊόντος μέσω της ιστοσελίδας, η Hotelopia θα επιβεβαιώσει την εν λόγω κράτηση με email και θα σας παράσχει ένα voucher υπηρεσιών, το οποίο θα εκτυπώσετε και θα παρουσιάσετε, κατά την άφιξή σας, στο/στα κατάλυμα/καταλύματα για το οποίο/τα οποία αγοράσατε την υπηρεσία/τις υπηρεσίες, ή κατά την παροχή της υπηρεσίας (της μεταφοράς).

Επιστροφή στην αρχή

3. Νόμιμη ηλικία και ευθύνη

Εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και επαρκή εξουσιοδότηση για να αναλάβετε νομικές υποχρεώσεις και την ικανότητα για σύναψη σύμβασης. Για να επιβεβαιώσετε μία κράτηση, πρέπει να έχετε την άδεια όλων των ατόμων που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και την αντίστοιχη γονική άδεια για τα άτομα κάτω των 18 ετών που συμμετέχουν στην κράτηση. Κατά την πραγματοποίηση της κράτησης πρέπει να βεβαιώσετε ότι όλα τα άτομα που αναφέρονται σε αυτήν αποδέχονται τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις, και ότι ευθύνεστε για την ενημέρωση των ατόμων αυτών σχετικά με τα στοιχεία της επιβεβαίωσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Η πραγματοποίηση της κράτησης σας καθιστά υπεύθυνο για τις αντίστοιχες πληρωμές.Νόμιμη ηλικία και ευθύνη.

Εγγυάστε ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά τη διαδικασία της κράτησης και εγγραφής στην υπηρεσία είναι σωστά. Επίσης, αποδέχεστε την οικονομική ευθύνη για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται εξ ονόματός σας και μέσω του λογαριασμού σας.

Με την αποδοχή των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων και βάσει των οριζομένων στην ισχύουσα ισπανική νομοθεσία για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει στην Ισπανία, δίνετε τη συγκατάθεση και την άδειά σας στη Hotelopia για να ζητήσει από τα καταλύματα οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αφορά εσάς ή το γκρουπ για το οποίο συνάπτετε τη σύμβαση. Τα εν λόγω στοιχεία θα τύχουν επεξεργασίας υπό την αυστηρή τήρηση της ισχύουσας ισπανικής νομοθεσίας η οποία περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει στην Ισπανία και/ή οποιασδήποτε νομοθεσίας που αναπτύσσει, προσθέτει ή αντικαθιστά τον "Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων" (εφεξής, ο RPDP) και θα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της αγοράς και της κράτησης των συγκεκριμένων υπηρεσιών που απαρτίζουν την αίτησή σας.

Συνεπώς, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, νοούνται ως προσωπικές πληροφορίες οι εξής: Τηλέφωνο, φαξ, email, διεύθυνση κατοικίας, υπογραφή, αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, προσωπικές ή διατροφικές προτιμήσεις, θρησκευτικές ιδιαιτερότητες ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που αφορά στην αγορά ή πληρωμή της κράτησης από εσάς ή από το γκρουπ για το οποίο συνάπτετε τη σύμβαση αγοράς.

Επιστροφή στην αρχή

4. Υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην κράτηση

Η τιμή για το βασικό κατάλυμα την οποία θα πληρώσετε στην Hotelopia με την επιβεβαίωση της κράτησής σας περιλαμβάνει:

 • El coste total del alojamiento y comidas, incluyendo todo servicio especificado en el bono de confirmación de la reserva.
 • Όλοι οι υποχρεωτικοί φόροι και δασμοί της υπηρεσίας του καταλύματος τους οποίους η Hotelopia είναι υποχρεωμένη να εισπράξει βάση νόμου. Εξαιρούνται οι φόροι ή επιβαρύνσεις που ισχύουν για τα Resorts το οποίο καθορίζεται κατά αυτόν τον τρόπο στις ειδικές προϋποθέσεις και οι οποίες δεν έχουν σχέση με τις δικές μας, καθώς επίσης οποιοσδήποτε φόρος ο οποίος πρέπει να πληρωθεί από εσάς στον προορισμό, όπως: τουριστικό τέλος, φόρος ρύπανσης, κλπ. όπως αναφέρεται στις ενότητες 5 και 21 αυτών των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τιμή για τη μεταφορά την οποία θα πληρώσετε στην Hotelopia κατά την επιβεβαίωση της κράτησής σας περιλαμβάνει

 • Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο voucher υπηρεσιών.
 • Όλοι οι υποχρεωτικοί φόροι και τα προβλεπόμενα τέλη για την υπηρεσία μεταφοράς.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τιμή για τις υπηρεσίες εισιτηρίων και εκδρομών την οποία θα πληρώσετε στην Hotelopia κατά την επιβεβαίωση της κράτησής σας περιλαμβάνει:

 • Κάθε υπηρεσία που ορίζεται στο voucher των υπηρεσιών.
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τιμές που αναρτιούνται στην ιστοσελίδα μας είναι σε τοπικό νόμισμα αντίστοιχο της αγοράς και στη γλώσσα που εσείς επιλέγετε. Σχετικά με το τύπο του συναλλάγματος θα ισχύει ό,τι καθορίζεται στην Ενότητα 18 του παρόντος.

Επισημαίνεται ότι οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο δεν περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις για τη συναλλαγή από την τράπεζά σας ή την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τράπεζες και οι εταιρείες έκδοσης καρτών διατηρούν το δικαίωμα να χρεώσουν στους κατόχους λογαριασμών ένα τέλος συναλλαγής όταν η εταιρεία έκδοσης της κάρτας και ο έμπορος (όπως ορίζεται από το εμπορικό σήμα της κάρτας (π.χ. Visa, MasterCard, American Express) βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρεώσεις που εμφανίζονται στο αντίγραφο κίνησης της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας ενδέχεται να είναι ένα ποσό διαφορετικό από αυτό που εμφανίζεται στην επιβεβαίωση της κράτησής σας. Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας πριν κάνετε μια κράτηση εάν έχετε ερωτήσεις.

Επιστροφή στην αρχή

5. Υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην κράτηση

Η στάνταρ διαμονή δεν περιλαμβάνει:

 • Πρόσθετα τέλη για τα δωμάτια, τα γεύματα και τους χώρους που δεν καταλαμβάνονται σε διαμερίσματα.
 • Πρόσθετα τέλη που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τα ξενοδοχεία ή τα διαμερίσματα για επιπλέον παροχές, όπως για παράδειγμα, κούνιες για βρέφη, υπηρεσίες minibus, αιώρες, σάουνα, γήπεδα και εξοπλισμός τένις, αχθοφόρος, κλπ.
 • Προκαταβολές που απαιτούνται κατά την άφιξη στο χώρο διαμονής.
 • Εφαρμοστέα τέλη σε resort στις Η.Π.Α.: Ορισμένα resort στις Η.Π.Α. απαιτούν την πληρωμή τελών που η Hotelopia δεν μπορεί να συμπεριλάβει στην τιμή. Σε περίπτωση που επιλέξετε κάποιο resort στις Η.Π.Α., θα βρείτε σχετικές πληροφορίες στην ενότητα "Πληροφορίες Ξενοδοχείου".
 • Κάποιες χώρες επιβάλλουν έναν τοπικό φόρο που ονομάζεται "τέλος διαμονής" ή “τουριστικό τέλος”, το οποίο πρέπει να καταβληθεί απευθείας από τον τελικό καταναλωτή στο κατάλυμα ή/και το αεροδρόμιο. Ο ρωσικός τουριστικός φόρος πρέπει να καταβληθεί απευθείας από τον τελικό καταναλωτή στο πρώτο ξενοδοχείο διαμονής στη χώρα.

Πριν επιβεβαιώσετε την κράτησή σας και αν έχετε αναφέρει στην αίτηση κράτησης την ύπαρξη ειδικών αποσκευών, θα ενημερωθείτε για την ύπαρξη της επιπρόσθετης χρέωσης και του ποσού αυτού, όπως και για την ημερομηνία πληρωμής και το άτομο στο οποίο θα πρέπει να πληρώσετε. Υπόκειται σε απαλλαγή ευθύνης η οποία καθορίζεται στη συνέχεια.

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων ενδέχεται να σας ζητήσουν να πληρώσετε μια προκαταβολή κατά την άφιξη μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας για να καλυφθούν τα πρόσθετα έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, όπως τα έξοδα τηλεφωνικών κλήσεων στο εξωτερικό, υπηρεσίας δωματίου, δασμοί του resort, ενοικίασης ταινιών, ζημιές ή κλοπής στο ξενοδοχείο, χρήση του μίνι μπαρ και των άλλων εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου.

Απαλλαγή ευθύνης: Η Hotelopia προσφέρει τις αναφερθείσες πληροφορίες όπως δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα την ημερομηνία που θα κάνετε την κράτηση. Εντούτοις, η Hotelopia δεν είναι υπεύθυνη για πιθανά σφάλματα, ανακρίβειες ή αλλαγές στο κόστος της κράτησης, οι οποίες μπορεί να σημειωθούν αργότερα από την επιβεβαίωσή της, για λόγους που δεν ορίζει η Hotelopia, όπως, για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό: νομοθετικές αλλαγές, αλλαγές στο συνάλλαγμα, εσφαλμένες πληροφορίες από την επιχείρηση, αλλαγές για τις οποίες η Hotelopia δεν ενημερώθηκε, κλπ., όπως και για τυχαίους νόμους ή περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θέματα που προκύπτουν από τα προαναφερθέντα σφάλματα ή ανακρίβειες.

Η μεταφορά δεν περιλαμβάνει:

 • Οποιαδήποτε υπηρεσία δεν αναφέρεται στην επιβεβαίωση της κράτησης.
 • Ειδικές αποσκευές όπως αθλητικός εξοπλισμός (μπαστούνια γκολφ, πέδιλα σκι ή windsurf, κτλ.) και ηλεκτρικά καροτσάκια. Οι αποσκευές αυτές θα χρεώνονται ξεχωριστά.

Η υπηρεσία εισιτηρίων και εκδρομών δεν περιλαμβάνει:

 • Οποιαδήποτε υπηρεσία που δεν καθορίζεται στην επιβεβαίωση της κράτησης.

Παιδιά

Οι ειδικοί όροι για παιδιά συμφωνούνται με κάθε πάροχο ξεχωριστά και δεν πληρούν μόνο ένα κριτήριο, καθώς κάθε κατάλυμα και/ή πάροχος μπορεί να επιβάλει μειώσεις ή ειδικούς όρους. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά κατά την πραγματοποίηση της κράτησης.

Σχετικά με τις υπηρεσίες διαμονής

Θεωρούνται πάντοτε εφαρμοστέες οι εκπτώσεις ή οι ειδικοί όροι σε περίπτωση που τα παιδιά μοιράζονται το δωμάτιο με 2 ενήλικες.

ΚΟΥΝΙΕΣ: Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού τεμαχίων στα καταλύματα, θα πρέπει να αναφέρετε ότι χρειάζεστε κούνια κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Επίσης, το κατάλυμα ενδέχεται να απαιτήσει την πληρωμή απευθείας από τον τελικό χρήστη.

Τρίτο άτομο

Τα περισσότερα καταλύματα θεωρούν την κράτηση τρίκλινου δωματίου ως δίκλινου συν ένα επιπρόσθετο κρεβάτι. Για αυτό το κρεβάτι θα επιβληθεί επιπλέον χρέωση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή.

Επιστροφή στην αρχή

6. Μεταφορές

Οι ακόλουθοι όροι θα εφαρμοστούν σε εκείνους τους πελάτες που πραγματοποιούν κρατήσεις μεταφοράς μέσω της Hotelopia.

Η Hotelopia δέχεται να μεταφέρει τον επιβάτη και τις αποσκευές του σύμφωνα με τις υπηρεσίες που κρατήθηκαν μέσω της Hotelopia. Η παρούσα υπηρεσία υπόκειται σε αυτούς τους ειδικούς όρους μεταφοράς και σε οποιαδήποτε ειδική ή γενική προϋπόθεση που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες για τις οποίες πραγματοποιήθηκε η κράτηση.

Η Hotelopia δεν υποχρεούται να μεταφέρει παιδιά κάτω των 14 ετών, εκτός εάν ο ανήλικος συνοδεύεται από υπεύθυνο άτομο ηλικίας 18 ετών ή άνω. Σε ορισμένους προορισμούς οι θέσεις παιδιών κάτω των 2 ετών μπορεί να χρεώνονται, ενώ σε άλλους τα παιδιά μπορούν να ταξιδεύουν δωρεάν εάν συνοδεύονται από έναν επιβάτη άνω των 16 ετών που έχει πληρώσει ολόκληρο το εισιτήριο. Οι κρατήσεις είναι υποχρεωτικές για τα παιδιά άνω των 2 ετών.

Η υπηρεσία που αποτελεί αντικείμενο κράτησης θα χρησιμοποιηθεί μόνο από το/τα άτομο/άτομα που αναφέρονται στην κράτηση ή από το άτομο για το οποίο αποκτήθηκε η κράτηση, και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο. Το άτομο που υπογράφει το έντυπο κράτησης της ιστοσελίδας πρέπει να έχει την απαιτούμενη μέριμνα για τους υπόλοιπους ταξιδιώτες του γκρουπ και να επιβεβαιώσει ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο έντυπο αποδέχονται τους όρους κράτησης. Επίσης, πρέπει να αποδεχθεί την ευθύνη του κόστους της υπηρεσίας, καθώς και οποιασδήποτε προμήθειας για ακύρωση ή τροποποίηση. Για το σκοπό αυτό, θα ενημερώσει τα λοιπά μέλη του γκρουπ για τις λεπτομέρειες της επιβεβαίωσης και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Κρατήσεις. Η αίτηση κρατήσεων για μεταφορά πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης, εκτός εάν ο πάροχος των υπηρεσιών ή ο προορισμός απαιτεί νωρίτερη ειδοποίηση.

Η ειδοποίηση της επιβεβαίωσης της κράτησης πρέπει να φτάσει μέσω της ιστοσελίδας στη Hotelopia. Μόλις ολοκληρώσετε την κράτηση της μεταφοράς σας, το voucher με τον αριθμό αναφοράς θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα. Το voucher πρέπει να εκτυπωθεί και να παρουσιαστεί ως απόδειξη της κράτησης.

Voucher: Το voucher περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το σημείο αφετηρίας της μεταφοράς. Επίσης, αναφέρει το τηλέφωνο επικοινωνίας για τον έλεγχο της κράτησης και την απόκτηση πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Hotelopia σας συμβουλεύει να ζητήσετε επιβεβαίωση της υπηρεσίας μεταφοράς 24 ώρες πριν από την ώρα κατά την οποία προβλέπεται η παροχή της υπηρεσίας. Η μεταφορά δεν μπορεί να εξασφαλιστεί εάν δεν ζητήσετε επιβεβαίωση της ίδιας ή εάν δεν είναι διαθέσιμη.

Θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας το voucher κατά την υπηρεσία μεταφοράς και να το προσκομίζετε για έλεγχο εφόσον απαιτηθεί. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να το διατηρείτε πάντοτε σε καλή κατάσταση.

Απώλεια voucher. Η HOTELOPIA δεν είναι υποχρεωμένη να αντικαταστάσει το voucher σε περίπτωση που το χάσετε, το ξεχάσετε ή σας το κλέψουν. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα καινούριο για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Σκισμένα ή αλλοιωμένα voucher. Το voucher θα θεωρηθεί άκυρο εάν σκιστεί ή αλλοιωθεί. Εάν ταξιδεύετε με το voucher, θα θεωρηθεί ότι ταξιδεύετε χωρίς voucher.

Ο επιβάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην κράτησή του ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας της Hotelopia για να στείλει εκ νέου το voucher στο email του ή για να το εκτυπώσει.

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο σωστό μεταφορικό μέσο και ότι κατευθύνεται στον προορισμό που είχατε επιλέξει.

Αποσκευές. Αποσκευές. Κάθε επιβάτης μπορεί να μεταφέρει ΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ και ΜΙΑ χειραποσκευή. Σε περίπτωση υπέρβαρου, πρέπει να το αναφέρετε κατά την κράτηση. Η Hotelopia διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει μια προμήθεια για υπέρβαρο αποσκευών, για το οποίο θα ενημερωθείτε πριν από την επιβεβαίωση της κράτησης.

Η Hotelopia πρέπει να είναι ενημερωμένη σε περίπτωση μεταφοράς ειδικών αντικειμένων όπως αθλητικός εξοπλισμός (μπαστούνια γκολφ, πέδιλα σκι ή windsurf, κτλ.) και ηλεκτρικά καροτσάκια. Οι αποσκευές αυτές θα χρεώνονται ξεχωριστά. Η Hotelopia μπορεί να επιβάλει πρόσθετη χρέωση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανάλογα με τον πάροχο μεταφοράς, καθώς και τον προορισμό. Η χρέωση αυτή πρέπει να πληρωθεί πριν από την αναχώρηση. Διαφορετικά, η Hotelopia μπορεί να αρνηθεί τη μεταφορά των αντικειμένων που υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο.

Θα πρέπει να αναφέρετε το υπέρβαρο και τη μεταφορά ειδικών αντικειμένων στην ενότητα “Σχόλια για τον πάροχο μεταφοράς” κατά τη διαδικασία της κράτησης.

Οι αποσκευές πρέπει να φέρουν καρτελάκι με το ονοματεπώνυμο των επιβατών και τη διεύθυνση προορισμού.

Θεωρείστε ότι μεταφέρετε μαζί σας όλες σας τις αποσκευές και προσωπικά αντικείμενα, ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο τοποθετούνται στο όχημα, και ότι οι αποσκευές και τα προσωπικά σας αντικείμενα μεταφέρονται υπό τη δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η Hotelopia σας συνιστά να είστε παρών κατά τη μεταχείριση, φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών.

Η Hotelopia διατηρεί το δικαίωμα (και αναθέτει αυτό το δικαίωμα στους προσδιορισμένους οδηγούς και πράκτορές της) να αρνηθεί τη μεταφορά ατόμων που θεωρεί ότι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή παράνομων ουσιών και/ή εάν η συμπεριφορά τους συνιστά απειλή κατά του οδηγού, του οχήματος ή των υπόλοιπων επιβατών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Hotelopia διατηρεί το δικαίωμα να μην χορηγήσει καμία επιστροφή χρημάτων και να μην παράσχει εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ σε κανένα μέσο μεταφοράς. Η μοναδική εξαίρεση αφορά εκείνες τις περιπτώσεις όπου η Hotelopia και οι επιβάτες έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία για τη χρήση λιμουζίνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται η χρήση λογικής ποσότητας αλκοόλ. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, εκτός εάν ο οδηγός έχει χορηγήσει ρητή άδεια.

Είστε υπεύθυνος για τις προκαλούμενες ζημίες σε περίπτωση ανώμαλης συμπεριφοράς ή βανδαλισμών.

Η Hotelopia σας συστήνει να βρίσκεστε στο σημείο αφετηρίας της υπηρεσίας μεταφοράς τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα αναχώρησης.

Εάν ο επιβάτης φτάσει μετά την καθορισμένη ώρα αναχώρησης, η Hotelopia μπορεί να παραχωρήσει τη θέση σε άλλους επιβάτες. Σε αυτή την περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι χάσατε τη μεταφορά. Η Hotelopia δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο σημείο αφετηρίας και δεν υποχρεούται να καθυστερήσει την υπηρεσία, ούτε να σας παράσχει επιπρόσθετη υπηρεσία μεταφοράς.

Όλες οι μεταφορές θα εκτελούνται κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στο voucher. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προσέλθετε εγκαίρως ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για τη σύνδεση με την υπηρεσία μεταφοράς με αεροπλάνο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο παρέχει ο μεταφορέας.

Οι αεροπορικές εταιρείες σας συνιστούν να βρίσκεστε στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα αναχώρησης της πτήσης σας.

Εάν χάσετε την πτήση σας ή εάν αυτή καθυστερήσει, εφόσον έχετε συνάψει ταξιδιωτική ασφάλεια, η Hotelopia μπορεί να σας παράσχει τα έγγραφα που θεωρεί αναγκαία για να ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία ώστε να καλυφθούν τα έξοδα που θα προκύψουν από μία νέα μεταφορά. Εσείς επιβαρύνεστε με τα υπόλοιπα έξοδα που θα προκύψουν.

Παρόλα τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, οι μεταφορές από το αεροδρόμιο μπορούν αυτόματα να καθυστερήσουν εάν η πτήση σημειώσει καθυστέρηση.

Εσείς αναλαμβάνετε την υποχρέωση τήρησης των ειδικών κανόνων που θέτει ο πάροχος της υπηρεσίας κατά τη μεταφορά.

Επιστροφή στην αρχή

7. Υπηρεσία εισιτηρίων εισόδου και εκδρομών

Οι παρακάτω προϋποθέσεις εφαρμόζονται σε εκείνους τους πελάτες που αγοράζουν εισιτήρια εισόδου για την πραγματοποίηση εκδρομών μέσω της Hotelopia. Κρατήσεις εισιτηρίων εισόδου, εισόδων και/ή εκδρομών μέσω της Hotelopia. Η Hotelopia συμφωνεί να προσφέρει στον πελάτη την εκδρομή, το εισιτήριο εισόδου, την είσοδο και/ή την εκδρομή σύμφωνα με την κράτηση των υπηρεσιών μέσω της Hotelopia. Αυτή η υπηρεσία υπόκειται σε αυτούς τους όρους και σε οποιοδήποτε όρο που ισχύει για υπηρεσίες με κράτηση, ειδικός ή γενικός.

Η Hotelopia δεν είναι υποχρεωμένη να προσφέρει μια υπηρεσία σε παιδιά κάτω των 14 χρονών, εκτός αν ο ανήλικος συνοδεύεται από ένα υπεύθυνο άτομο 18 χρονών ή μεγαλύτερης ηλικίας. Σε κάποιους προορισμούς μπορεί να υπάρχει μια τιμή για την υπηρεσία σε παιδιά κάτω των 2 χρονών, ενώ σε άλλους μπορεί η υπηρεσία να είναι δωρεάν αν συνοδεύονται από ένα επιβάτη άνω των 16 χρονών ο οποίος έχει πληρώσει ολόκληρη την τιμή. Πρέπει να πραγματοποιείτε μια κράτηση για κάθε παιδί άνω των 2 χρονών.

Η υπηρεσία που έγινε η κράτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το(τα) άτομο(α) που ταυτοποιείται(ούνται) στην κράτηση ή για αυτόν που έχει αποκτηθεί, και δεν μπορεί να μεταφερθεί για χρήση από άλλο άτομο. Το άτομο που συμπληρώνει την αίτηση της κράτησης στην ιστοσελίδα πρέπει να του έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα για αυτό το σκοπό σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα της ομάδας και πρέπει να επιβεβαιώνει ότι τα άτομα που ταυτοποιούνται στην προαναφερόμενη αίτηση αποδέχονται τους όρους κράτησης, καθώς επίσης θα είναι υπεύθυνος για το συνολικό κόστος της υπηρεσίας, μαζί με οποιαδήποτε προμήθεια ακύρωσης ή τροποποίησης. Αυτός/αυτή θα ενημερώσει τα άλλα μέλη της ομάδας σχετικά με τις λεπτομέρειες της επιβεβαίωσης και τις υπόλοιπες σχετικές πληροφορίες. Κρατήσεις Η αίτηση των κρατήσεων για την αγορά των εισιτηρίων πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον στο χρονικό διάστημα που καθορίζει ο προμηθευτής των υπηρεσιών που αγοράσατε.

Η επικοινωνία της επιβεβαίωσης της κράτησης πρέπει να φτάσει μέσω της ιστοσελίδας της Hotelopia. Μόλις ολοκληρωθεί η κράτηση, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα κουπόνι με τον αριθμό αναφοράς.

Το voucher πρέπει να εκτυπωθεί και παρουσιαστεί ως απόδειξη της κράτησης.

Voucher Το voucher θα αναγράφει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βρείτε το μέρος που παρέχεται η υπηρεσία που αγοράσατε, για να εντοπίσετε το σημείο συνάντησης όπου αρχίζει η εκδρομή. Στο voucher θα θα υπάρχει επίσης ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας για να ελέγξετε την κράτηση και για πληροφορίες σχετικά με πιθανές απρόβλεπτες ανάγκες Εσείς θα πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας το voucher με το οποίο θα απολαύσετε την υπηρεσία που αγοράσατε, και θα πρέπει να το επιδείξετε στον έλεγχο όταν χρειάζεται, καθώς επίσης θα πρέπει να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση. Απολεσθέντα voucher.

Η HOTELOPIA δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει με άλλο voucher αν αυτό χαθεί, ξεχαστεί κάπου ή κλαπεί, καθιστώντας απαραίτητο την αγορά ενός νέου για να μπορέσετε να απολαύσετε την υπηρεσία. Σκισμένα ή αλλοιωμένα voucher. Αν το voucher χαλάσει ή αλλοιωθεί δεν θα θεωρείται έγκυρο. Ο πελάτης έχει πρόσβαση στην κράτηση του οποιαδήποτε στιγμή μέσω της ιστοσελίδας της Hotelopia για να αποστείλει εκ νέου το voucher στα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή μπορεί να το εκτυπώσει εκείνη τη στιγμή.

8. Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή

Κατά την ολοκλήρωση της κράτησης, η πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα θα χρεωθεί με το συνολικό ποσό της κράτησης. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη Hotelopia κρυπτογραφούνται μέσω ενός συστήματος ασφαλούς πληρωμής, εγγυημένο από διάφορες μεγάλες τράπεζες του κόσμου, ενώ η ιστοσελίδα μας επαληθεύεται από τη Thawte.

Αυτό το τεχνικά ασφαλές περιβάλλον εγγυάται ότι οι πληροφορίες των πιστωτικών καρτών δεν θα υποκλαπούν και, κατά συνέπεια, δεν θα εισέλθουν στην κατοχή άλλων προσώπων εκτός από τις τράπεζες που είναι αρμόδιες για την επεξεργασία των οδηγιών πληρωμής του πελάτη.

Το σύστημα πληρωμών μας δέχεται, επί του παρόντος, τα παρακάτω μέσα πληρωμής:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Master Card
 • Amex
 • Diners Club Card
 • PayPal (μόνο επαληθευμένοι λογαριασμοί)

Η επιβεβαίωση της πληρωμής ενδέχεται να απαιτήσει άδεια υπογεγραμμένη από τον κάτοχο της κάρτας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα δύο των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων.

Αναφορικά με την τιμολόγηση, σε περίπτωση που ζητήσετε τιμολόγιο, συμφωνείτε για την αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, το οποία θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε μορφή PDF. Ωστόσο, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συναίνεση επικοινωνώντας με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Για οποιαδήποτε αμφιβολία μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Σε περίπτωση που έχετε απορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Τα τηλέφωνα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και στο voucher επιβεβαίωσης της κράτησης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα.

Επιστροφή στην αρχή

9. Τροποποίηση και ακύρωση της κράτησης διαμονής

Τροποποιήσεις

Για οποιαδήποτε τροποποίηση επικοινωνήστε απευθείας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Οποιαδήποτε τροποποίηση που περιλαμβάνει ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μερικές ακυρώσεις, διορθώσεις ή μειώσεις στον αριθμό διανυκτερεύσεων, υπόκειται σε διοικητικά έξοδα 7€ για κάθε αλλαγή. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει έξοδα ακύρωσης από την πλευρά του πάροχου, για τα οποία θα ενημερωθείτε πριν από την επιβεβαίωση της κράτησής σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα χρεωθούν τα διοικητικά έξοδα, αλλά τα εφαρμοστέα έξοδα ακύρωσης.

Οι επείγουσες τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται για κρατήσεις με ημερομηνία άφιξης εντός των επόμενων 72 ωρών πρέπει να γίνουν τηλεφωνικά μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών.

Για μη επείγουσες τροποποιήσεις (πάνω από 72 ώρες πριν από την ημερομηνία άφιξης) πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Τα τηλέφωνα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και στο voucher επιβεβαίωσης της κράτησης. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο επικοινωνίας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα.

Ακυρώσεις

Μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας μας. Καθόλη τη διαδικασία κράτησης θα ενημερώνεστε για τα έξοδα ακύρωσης, καθώς και για την περίοδο εφαρμογής τους.

Όταν προχωρείτε στην επιβεβαίωση της κράτησης, συμφωνείτε και αποδέχεστε τα εφαρμοστέα έξοδα που αναφέρονται ανωτέρω.

Εάν παραιτηθείτε από τις τουριστικές υπηρεσίες που προμηθεύεστε μέσω της Hotelopia, θα έχετε δικαίωμα σε επιστροφή των ποσών που καταβάλλονται, αφαιρώντας ενδεχομένως τα έξοδα ακύρωσης. Το ποσό των εξόδων ακύρωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό, τις ημερομηνίες, τον πάροχο και την εγκαιρότητα της κράτησης.

Κατά την επιβεβαίωση της κράτησης θα ενημερώνεστε για τα διαφορετικά έξοδα ακύρωσης ανάλογα με την απαιτούμενη εγκαιρότητα ή την καταληκτική ημερομηνία για την ακύρωση. Έχετε υπόψη ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες για ακυρώσεις υπολογίζονται βάσει της ώρας και της ημερομηνίας του προορισμού όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο και όχι βάσει της ώρας και της ημερομηνίας της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε η κράτηση. Δεν επιτρέπεται η ακύρωση μέσω της ιστοσελίδας κατά την ημερομηνία άφιξης. Για να πραγματοποιήσετε αυτή την ακύρωση πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Hotelopia. Τα έξοδα ακύρωσης κατά την ημερομηνία άφιξης εξαρτώνται από την πολιτική του ξενοδοχείου και ενδέχεται να ανέρχονται στο 100% του ποσού.

Εάν για εξαιρετικούς λόγους δεν εκτελεστεί η ακύρωση μέσω του συστήματος, θα πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως στη Hotelopia, αναφέροντας τον προορισμό και τον αλφαριθμητικό κωδικό της κράτησης. Η Hotelopia θα εκδώσει επιβεβαίωση λήψης, βεβαιώνοντας την ακύρωση και ενημερώνοντας για τα έξοδα που μπορεί να προκύπτουν. Εσείς είστε υπεύθυνος για να αποκτήσετε αυτή την επιβεβαίωση και/ή επιβεβαίωση λήψης της ακύρωσης της κράτησης.

Θα πρέπει πάντοτε να ακυρώνετε την κράτησή σας μέσω της Hotelopia και δεν επιτρέπεται η ακύρωση απευθείας με το κατάλυμα.

Σε περίπτωση αναχώρησης από το κατάλυμα πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην κράτηση, η αίτηση επιστροφής χρημάτων πρέπει να απευθυνθεί στη Hotelopia μέσα στις επόμενες είκοσι ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης. Η αίτηση θα συνοδεύεται από την έγγραφη επιβεβαίωση που εκδίδεται από το κατάλυμα, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία και η ώρα αναχώρησης.

Σε περίοδο υψηλής κίνησης, τα έξοδα ακύρωσης ενδέχεται να είναι ίσα με το συνολικό ποσό της αρχικής κράτησης.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως πολέμους, επαναστάσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, κλείσιμο συνόρων, επιδημίες, φυσικές καταστροφές και άλλες καταστάσεις που ενέχουν κινδύνους και επηρεάζουν τους διάφορους προορισμούς και, ειδικά, το μέρος όπου βρίσκεται το κατάλυμα, οι κρατήσεις που εκτελούνται μέσω της Hotelopia μπορούν να ακυρωθούν κατ' απαίτηση οποιουδήποτε μέρους χωρίς την επιβολή προστίμου.

Εάν η Hotelopia κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι έγινε δόλια χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για την πραγματοποίηση της κράτησης, η Hotelopia θα μπορέσει να ακυρώσει την κράτηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 • Κατά τη διάρκεια του έτους, ορισμένα καταλύματα ενδέχεται να αλλάξουν το όνομα ή την εμπορική τους επωνυμία. Αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως αλλαγή ξενοδοχείου ή τροποποίηση της κράτησης.
 • Οι κατηγορίες των ξενοδοχείων έχουν χορηγηθεί από τα ίδια τα καταλύματα, τηρώντας πάντοτε τους ειδικούς κανονισμούς της κάθε χώρας. Συνεπώς, η ποιότητα και οι παροχές των ξενοδοχείων ενδέχεται να διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη, ακόμη κι αν τα ξενοδοχεία ανήκουν στην ίδια κατηγορία.
 • Οι πληροφορίες παρέχονται καλοπίστως από την HOTELOPIA. Η HOTELOPIA δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν υπάρχουν ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη και δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που τυχόν υπάρχουν σε αυτή την ιστοσελίδα. Τα προφανή λάθη και τα σφάλματα (μαζί με τυπογραφικά λάθη, σφάλματα στον υπολογισμό της μετατροπής νομίσματος, γενικά λάθη τιμών, κλπ.) δεν είναι δεσμευτικά. Σε περίπτωση κάποιου λάθους ή σφάλματος, η HOTELOPIA και ο πάροχος της υπηρεσίας διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποιαδήποτε κράτηση και να γίνει επιστροφή των χρηματικών ποσών σχετικά με την εν λόγω κράτηση (σε περίπτωση που ισχύει), χωρίς αυτό να ενέχει κάποια ευθύνη εκ μέρους της HOTELOPIA.
 • Hotelopia θέτει στη διάθεσή σας τις πληροφορίες που λαμβάνει από το κατάλυμα σχετικά με τη διεξαγωγή και τη διάρκεια έργων ανακαίνισης ή αναστήλωσης σε αυτό. Η Hotelopia δεν θα δεχτεί αξιώσεις για έργα για τα οποία δεν ενημερώθηκε ή που διαρκούν περισσότερο από την αναφερόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης.
 • Απουσία δικαιώματος υπαναχώρησης: Με εφαρμογή των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 103 του ενοποιημένου κειμένου στο γενικό νόμο για την υπεράσπιση των καταναλωτών και χρηστών, το οποίο εγκρίθηκε από το βασιλικό διάταγμα 1/2007, της 16ης Νοεμβρίου, δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο για την σύναψη υπηρεσιών του καταλύματος που είναι συμβεβλημένες με αυτή την ιστοσελίδα, με την επιφύλαξη της πολιτικής ακύρωσης που περιλαμβάνεται στο παρόν

Μη εμφάνιση στο κατάλυμα

Εάν η κράτηση δεν έχει ακυρωθεί, δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων σε εσάς ή σε οποιοδήποτε μέλος του γκρουπ σε περίπτωση μη εμφάνισης στο κατάλυμα κατά την ημερομηνία που καθορίζεται στην κράτηση.

10. Τροποποίηση και ακύρωση της υπηρεσίας μεταφοράς ή της υπηρεσίας εισιτηρίων εισόδου και εκδρομών

Τροποποιήσεις

Οι τροποποιήσεις υπόκεινται σε διαθεσιμότητα, καθώς και σε αύξηση στην τιμή ή στις αντίστοιχες διοικητικές δαπάνες που βαρύνουν τον κάτοχο της κάρτας που χορηγήθηκε κατά τη διαδικασία της κράτησης.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Καμία μορφή αλλαγής / τροποποίησης θα επιτρέπεται 24 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα για την υπηρεσία που αγοράσατε, εκτός αν ο προμηθευτής των υπηρεσιών απαιτεί να είναι προγενέστερη των 24 ωρών.

Οι διευθύνσεις προορισμού και αφετηρίας που υποδεικνύονται στο voucher αντιστοιχούν στη διεύθυνση όπου θα οδηγηθείτε και από όπου θα σας παραλάβουν. Η Hotelopia διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα μη παροχής της υπηρεσίας εάν η μεταφορά που ζητείται διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία που κρατήθηκε αρχικά.

Ακυρώσεις

Μπορείτε να ακυρώσετε την συμβεβλημένη υπηρεσία (μεταφορά) μέσω της ιστοσελίδας της Hotelopia. Οι ακυρώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα της συμβεβλημένης υπηρεσίας (μεταφορά), εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών ή ο προορισμός απαιτεί νωρίτερη ειδοποίηση, στην οποία περίπτωση θα ενημερώνεται πριν από την επιβεβαίωση της κράτησής σας.

Εάν ακυρώσετε την κράτησή σας πριν από την ημερομηνία άφιξης, θα επιβαρυνθείτε με τα αντίστοιχα έξοδα ακύρωσης. Η Hotelopia θα σας επιστρέψει το ποσό, αφαιρώντας τα έξοδα ακύρωσης για τον πάροχο της μεταφοράς, σε προθεσμία 5-20 εργάσιμων ημερών από την στιγμή που ενημερώθηκε η ακύρωση. Δεν θα επιστραφούν χρήματα εάν η ακύρωση γίνει μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 24 ωρών πριν από την προβλεπόμενη ώρα για τη μεταφορά ή μετά την προθεσμία που ορίζει ο πάροχος των υπηρεσιών.

Μη εμφάνιση

Η μη εμφάνισή σας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της Hotelopia θα θεωρηθεί ως ακύρωση που πραγματοποιήθηκε με έγκυρη ενημέρωση κάτω από 24 ώρες, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται προηγουμένως. Έτσι, δεν θα επιστραφούν χρήματα σε περίπτωση μη εμφάνισης υπό τους παραπάνω όρους. Η Hotelopia θα σας ενημερώσει για τα έξοδα ακύρωσης που θα πρέπει να καταβάλετε, τα οποία ενδέχεται να ανέλθουν στο 100% του ποσού της κράτησης.

σημαντικό

Απουσία δικαιώματος υπαναχώρησης αναφορικά με τις υπηρεσίες εισιτηρίων και εκδρομών: Με εφαρμογή των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 103 του ενοποιημένου κειμένου στο γενικό νόμο για την υπεράσπιση των καταναλωτών και χρηστών, το οποίο εγκρίθηκε από το βασιλικό διάταγμα 1/2007, της 16ης Νοεμβρίου, δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο για την σύναψη υπηρεσιών του καταλύματος που είναι συμβεβλημένες με αυτή την ιστοσελίδα, με την επιφύλαξη της πολιτικής ακύρωσης που περιλαμβάνεται στο παρόν

Επίσης, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης αναφορικά με τις μεταφορές λόγο της φύσης της υπηρεσίας ως σύμβαση μεταφοράς των επιβατών, με την επιφύλαξη της πολιτικής ακύρωσης που περιλαμβάνεται στο παρόν.§ Επίσης, δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης αναφορικά με τις μεταφορές λόγο της φύσης της υπηρεσίας ως σύμβαση μεταφοράς των επιβατών, με την επιφύλαξη της πολιτικής ακύρωσης που περιλαμβάνεται στο παρόν.

Επιστροφή στην αρχή

11. Προσφορές και κωδικοί έκπτωσης

Κωδικός έκπτωσης

Ο κωδικός έκπτωσης δίνει δικαίωμα σε έκπτωση για μία καθορισμένη περίοδο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον κωδικό έκπτωσης;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό έκπτωσης μόνο σε μία ιστοσελίδα της Hotelopia. Για να επωφεληθείτε από αυτό τον κωδικό πρέπει να εισάγετε τον κωδικό έκπτωσης όταν σας ζητηθεί κατά τη διαδικασία της κράτησης.

Ο κωδικός έκπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο για μία κράτηση. Οι κωδικοί έκπτωσης δεν είναι σωρευτικοί.

Ο κωδικός έκπτωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρατήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Μετά τη χρήση του κωδικού, δεν θα μπορέσετε να μεταβιβάσετε ή να εισπράξετε τυχόν υπόλοιπο.

προσφορά

Ένας κωδικός έκπτωσης δίνει δικαίωμα σε έκπτωση για μία καθορισμένη περίοδο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Hotelopia.

Σε περίπτωση που η Hotelopia ακυρώνει, απομακρύνει δεν εφαρμόζει ή επαναχρησιμοποιεί τη χρήση μιας προσφοράς, σε καμία περίπτωση η Hotelopia δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες, ζημιές ή βλάβες, είτε είναι άμεσες ή έμμεσες οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβάνοντας την απώλεια κερδών και παρόμοια.

Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται παραπάνω για τους κωδικούς έκπτωσης θα εφαρμόζονται επίσης στις προσφορές, αν ισχύει.

Τι θα συμβεί εάν ακυρώσω ή αλλάξω μία κράτηση με έκπτωση;

Εάν ακυρώσετε ή αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε μία κράτηση στην οποία χρησιμοποιήσατε έναν κωδικό έκπτωσης, δεν έχετε δικαίωμα σε επιστροφή της έκπτωσης και ο κωδικός δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Εάν αλλάξετε αυτή την κράτηση, δεν θα έχετε δικαίωμα σε επιστροφή της αξίας της έκπτωσης και δεν θα μπορέσετε να ξαναχρησιμοποιήσετε τον κωδικό έκπτωσης. Εάν διατηρήσετε την κράτηση και την αλλάξετε απλά προσθέτοντας κάποιο/α προϊόν/προϊόντα, τότε η αξία της έκπτωσης διατηρείται.

Μπορεί η Hotelopia να ακυρώσει ή να αρνηθεί τη χρήση ενός κωδικού έκπτωσης

Η Hotelopia μπορεί ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει, να αποσύρει ή να αρνηθεί τη χρήση ενός κωδικού έκπτωσης εάν έχει αρκετούς λόγους για να πιστεύει ότι ο κωδικός χρησιμοποιείται λανθασμένα ή παράνομα. Με την αποδοχή αυτών των όρων, συμφωνείτε να μην λάβετε νομικά μέτρα για ενδεχόμενη ακύρωση ή άρνηση.Εάν η Hotelopia δεν εφαρμόσει τη χρήση ενός κωδικού έκπτωσης ως μέρος μίας κράτησης για οποιονδήποτε λόγο, η Hotelopia θα σας ενημερώσει για το σωστό κόστος της κράτησης πριν από την είσπραξη, ώστε να σας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσετε στην κράτηση και στην αποδοχή των όρων της.Περιορισμός ευθύνηςΣε περίπτωση που η Hotelopia ακυρώσει, αποσύρει ή δεν εφαρμόσει ή αρνηθεί τη χρήση ενός κωδικού έκπτωσης, η Hotelopia δεν θα θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών και παρόμοιων ζημιών.Προσφορά είναι το δικαίωμα σε έκπτωση ή σε ειδική τιμή για την κράτηση σε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια μίας καθορισμένης περιόδου (περίοδος ισχύος της προσφοράς) υπό συγκεκριμένους όρους. Επίσης, μπορεί να αναφέρεται σε κωδικό προσφοράς ή έκπτωσης.

Προωθητική ενέργεια

Μία προωθητική ενέργεια αποτελεί το δικαίωμα σε έκπτωση ή ειδική τιμή για κράτηση σε ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (την περίοδο κατά την οποία ισχύει η προωθητική ενέργεια), σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε έναν προωθητικό κωδικό ή κωδικό έκπτωσης.

Αν η Hotelopia ακυρώσει, αποσύρει, δεν εφαρμόσει ή αρνηθεί τη χρήση μιας προωθητικής ενέργειας, η Hotelopia δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες, είτε άμεσες είτε έμμεσες οποιοδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων χαμένων κερδών και τα λοιπά.

Οι συνθήκες που αναγράφονται πάνω από τους κωδικούς εκπτώσεων θα εφαρμόζονται και σε τυχόν προωθητικές ενέργειες.

Акция

Акция - это право на скидку или специальный тариф для бронирования отеля в течение определенного периода времени (период, в течение которого действует данная акция) в соответствии с определенными условиями. Также речь может идти о рекламном коде или коде на скидку.

Акция - это право на скидку или специальный тариф для бронирования отеля в течение определенного периода времени (период, в течение которого действует данная акция) в соответствии с определенными условиями. Также речь может идти о рекламном коде или коде на скидку.

Другие ранее установленные условия для кодов скидки также применимы для соответствующих акций.

Επιστροφή στην αρχή

12. Πριν το ταξίδι σας

Η Hotelopia δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν κατά το ταξίδι σε ένα συγκεκριμένο προορισμό. Ευθύνεστε για τη δέουσα ενημέρωσή σας σχετικά με τους όρους και τους κινδύνους που ενέχει η μετάβαση σε ορισμένους προορισμούς.

Πριν από την αναχώρησή σας, οφείλετε να αποκτήσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα ιατρικών εξετάσεων και λοιπά δικαιολογητικά για το ταξίδι σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των βιβλιαρίων εμβολιασμών, ταυτοτήτων, διαβατηρίων ή θεωρήσεων . Η Hotelopia δεν ευθύνεται για τυχόν δαπάνες που προκύπτουν από ατελή, λανθασμένα ή απωλεσθέντα έγγραφα, ή για τη μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε απαίτηση αυτού του τύπου.

Επιστροφή στην αρχή

13. Ασφάλεια

Η Hotelopia σας συνιστά να συνάψετε κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλεια ανάλογα με τον προορισμό στον οποίο μεταβαίνετε, η οποία θα καλύπτει προσωπικές και υλικές ζημίες, καθώς και ιατρικές δαπάνες σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Επιστροφή στην αρχή

14. Ανωτέρα βία

Η Hotelopia δεν ευθύνεται για καμία αλλαγή, ακύρωση ή τροποποίηση της κράτησης ή για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από τη μη συμμόρφωση, από τους παρόχους καταλυμάτων ή της Hotelopia, με οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση που σας αφορά, εάν η παραβίαση αυτή προκαλείται από ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: πολέμους, επαναστάσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, κλείσιμο των συνόρων, επιδημίες, φυσικές καταστροφές ή άλλες καταστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά και τα δύο μέρη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη απρόβλεπτη κατάσταση που είναι εκτός του πεδίου ελέγχου της Hotelopia.

Επιστροφή στην αρχή

15. Παράπονα για την υπηρεσία διαμονής

Εάν έχετε κάποιο παράπονο πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στην υποδοχή/διεύθυνση του καταλύματος για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα.

Σε περίπτωση που η λύση δεν σας ικανοποιεί, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Hotelopia καλώντας στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα ή χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο επικοινωνίας που θα βρείτε στο μενού.

Η Hotelopia δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από ενέργειες, παραλείψεις ή αμέλεια από παρόχους ή τρίτα πρόσωπα.

Το Hotelopia έχει έντυπα παραπόνων στη διάθεση του πελάτη. Για να έχετε πρόσβαση, παρακαλούμε να αποστείλετε την αίτηση σας στο headoffice@hotelopia.com.

Επιστροφή στην αρχή

16. Απαλλαγή ευθύνης στην υπηρεσία μεταφοράς και υπηρεσία εισιτηρίων εισόδου και εκδρομών

Η HOTELOPIA θα λάβει τα ευλόγως απαιτούμενα μέτρα για να εγγυηθεί ότι τα οχήματα θα φτάσουν έγκαιρα ώστε να καλύψουν το χρόνο για τον οποίο ενοικιάστηκαν και για να φτάσουν στον προορισμό τους εγκαίρως. Τα οχήματα είναι πλήρως ασφαλισμένα τόσο έναντι των επιβατών όσο και έναντι αξιώσεων από τρίτους, σύμφωνα με την ειδική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Hotelopia δεν σας μεταφέρει στο καθορισμένο σημείο προορισμού, θα σας παράσχει ένα κατάλληλο μεταφορικό μέσο, όπως διαφορετικό πούλμαν, ιδιωτικό όχημα, ταξί κτλ. Η επιστροφή των χρημάτων που πραγματοποιεί η Hotelopia όσον αφορά στις δαπάνες που προέκυψαν από τη χρήση εναλλακτικών μεταφορικών μέσων με σκοπό τη μετάβαση στον προορισμό που αναγράφεται στο εισιτήριο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη από το κόστος που συνεπάγεται η μετάβαση στον εν λόγω προορισμό με ένα εναλλακτικό μεταφορικό μέσο.

Η HOTELOPIA δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή σφάλμα στην υπηρεσία που αγοράσατε, καθώς επίσης για μη τήρηση του συμβολαίου εάν αυτό οφείλεται σε περίπτωση την οποία η Hotelopia ευλόγως δεν δύναται να ελέγξει. Οι παρακάτω καταστάσεις θα θεωρούνται, χωρίς κανέναν περιορισμό, ως καταστάσεις που βρίσκονται εκτός του ευλόγως απαιτούμενου πεδίου ελέγχου της Hotelopia. πόλεμος ή απειλή πολέμου, ατυχήματα που προκαλούν καθυστερήσεις στο δρομολόγιο υπηρεσίας, εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, φωτιά και/ή ζημιές στο σταθμό, συμμόρφωση με τις οδηγίες των δυνάμεων τάξης, τελωνεία και άλλες επίσημες υπηρεσίες ασφαλείας που εξαρτώνται από την αρμόδια αρχή, θάνατοι και ατυχήματα στον αυτοκινητόδρομο, βανδαλισμοί και τρομοκρατικές ενέργειες, απρόβλεπτα κυκλοφοριακά συμβάντα, πορείες και απεργίες, lock-out, τοπικές αναταράξεις και εντάσεις, προβλήματα προκαλούμενα από άλλους χρήστες, χρεοκοπία, παύση πληρωμών ή κλείσιμο της μεταφορικής εταιρείας που χρησιμοποιεί η Hotelopia και άλλες καταστάσεις που διακυβεύουν την ασφάλειά σας.

Το μέγιστο ποσό για το οποίο είναι υπεύθυνη η Hotelopia έναντι εσάς και/ή των υπόλοιπων επιβατών για οποιαδήποτε εύλογη και απρόβλεπτη απώλεια, ζημία ή κώλυμα που θα μπορούσατε να υποστείτε ως αποτέλεσμα της αποτυχίας της Hotelopia, της μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που γίνεται εσκεμμένα ή από αμέλεια κάποιου εργαζομένου της Hotelopia, θα περιορίζεται στην καταβαλλόμενη τιμή για την κράτηση της υπηρεσίας που αγοράσατε.

Επιστροφή στην αρχή

17. Πλήρης σύμβαση/ Τροποποίηση/ Ανεξάρτητος συμβαλλόμενος

Οι παρόντες Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν ορισμένες εξαιρέσεις και περιορισμούς ευθύνης. Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων & Προϋποθέσεων καταστεί άκυρο ή ανεκτέλεστο, τα υπόλοιπα τμήματα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το συγκεκριμένο κομμάτι θα αντικατασταθεί από ένα έγκυρο και εφαρμόσιμο τμήμα το οποίο θα εξυπηρετεί τον αρχικό στόχο. Αποδέχεστε ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας από πλευράς σας δεν συνεπάγεται καμία σχέση συνεταιρισμού, franchise, απασχόλησης ή αντιπροσωπείας μεταξύ εσάς και της Hotelopia.

Οι Νομικές Σημειώσεις και οι Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελούν σημαντικά μέρη του παρόντος και δεν μπορούν να χωριστούν από τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις αγοράς.

Επιστροφή στην αρχή

18. μετατροπη νομισματων και τραπεζικες προμηθειες

Οι ισοτιμίες προέρχονται από διαφορετικές δημόσιες πηγές και επικαιροποιούνται καθημερινά. Συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι εντελώς ακριβείς και για αυτόν το λόγο πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ενδεικτικά. Οι πραγματικές ισοτιμίες ενδέχεται να διαφέρουν και για αυτό σας συνιστούμε να τις επαληθεύσετε με τη βοήθειας μίας αναγνωρισμένης επαγγελματικής επιχείρησης.

Οι προμήθειες αυτές ενδέχεται να επιβληθούν ως χρέωση από την εταιρεία έκδοσης της κάρτας στον λογαριασμό του κατόχου της κάρτας. Η Hotelopia θα λάβει το συνολικό ποσό έγκαιρα και τυχόν έξοδα ή δαπάνες που μπορεί να προκύψουν από την πληρωμή επιβαρύνουν εσάς.

Επιστροφή στην αρχή

19. Εγγύηση καλύτερης τιμής στα καταλύματα της Hotelopia

Στη Hotelopia είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να προσφέρουμε τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές. Για αυτόν το λόγο, εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή στο ίδιο κατάλυμα, προορισμό και ημερομηνίες σε άλλη ιστοσελίδα, θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά. Για την εφαρμογή αυτής της εγγύησης, πρέπει να προχωρήσετε σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην Εγγύηση καλύτερης τιμής.

Επιστροφή στην αρχή

20. Προειδοποίηση. Περιορισμούς στους πολίτες των ΗΠΑ για μετάβαση στην Κούβα

Η αμερικανική νομοθεσία όσον αφορά στο εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα ισχύει για τους Αμερικανούς υπηκόους ή τους κατοίκους των ΗΠΑ που ταξιδεύουν στην Κούβα. Για να ταξιδέψουν στον προορισμό αυτό, θα πρέπει να αποκτήσουν άδεια από την αμερικανική κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων και δεν ευθυνόμαστε για καμία αγορά από Αμερικανούς υπηκόους ή κατοίκους των ΗΠΑ που δεν έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες άδειες.

Επιστροφή στην αρχή

21. Φόροι ή Πρόσθετοι φόροι

Φόροι ή Πρόσθετοι φόροι που εφαρμόζονται από τα Resort

Ορισμένα resort στις Η.Π.Α. απαιτούν την πληρωμή τελών που η Hotelopia δεν μπορεί να συμπεριλάβει στην τιμή. Σε περίπτωση που επιλέγετε κάποιο Resort, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά στο "Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις του καταλύματος"

Άλλα τέλη

Κάποιες χώρες επιβάλλουν έναν τοπικό φόρο που ονομάζεται "τέλος διαμονής" ή “τουριστικό τέλος”, το οποίο πρέπει να καταβληθεί απευθείας από τον τελικό καταναλωτή στο κατάλυμα ή/και το αεροδρόμιο. Ο ρωσικός τουριστικός φόρος πρέπει να καταβληθεί απευθείας από τον τελικό καταναλωτή στο πρώτο ξενοδοχείο διαμονής στη χώρα.

Αναφορικά με αυτό, σας αποστέλλουμε αυτά που καθορίζονται στην Ενότητα 5 αυτού του κειμένου των Όρων και Προϋποθέσεων στο οποίο αναφέρονται τα έξοδα που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της κράτησης.

Επιστροφή στην αρχή

22. Εκχώρηση δικαιωμάτων

Η Hotelopia διατηρεί το δικαίωμα μερικής ή ολικής εκχώρησης των υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων που απορρέουν από τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε θυγατρική, συνδεόμενη επιχείρηση, μητρική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε θυγατρική της μητρικής εταιρείας.

Εσείς δεν έχετε την άδεια να εκχωρήσετε καμία υποχρέωση ή δικαίωμα που απορρέει από τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις ή από οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική συμφωνία με τρίτους, χωρίς τη ρητή επίσημη άδεια της Hotelopia.

Επιστροφή στην αρχή

23. Νομοθεσία και δικαιοδοσία

Η εφαρμογή και ερμηνεία των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων διέπεται από την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφορών όσον αφορά στην ερμηνεία ή την εκτέλεση των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων, τα μέρη παραιτούνται ρητά της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της έδρας τους και υπάγονται στη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Palma de Mallorca, Ισπανία.

Επιστροφή στην αρχή