Πολιτική Απορρήτου

Στον όμιλο Hotelbeds, ενδιαφερόμαστε για την ιδιωτικότητά σας. Η πολιτική αυτή περιγράφει το είδος, τον λόγο και τον τρόπου που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πως τα προστατεύουμε και πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ειδικότερα, η πολιτική αυτή ρυθμίζει την επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιεί η HOTELOPIA, S.L.U., μία ισπανική εταιρεία που έχει συσταθεί νόμιμα με έδρα την πόλη Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P.07007, η οποία λειτουργεί ως ένα ταξιδιωτικό γραφείο χονδρικής-λιανικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (C.I.F.) B-57218356, υπό την άδεια BAL-481 M/D, εγγεγραμμένη στο εμπορικό επιμελητήριο της πόλης Palma de Mallorca (σελίδα PM-44857, τόμος 2007, φύλλο 148) (εφεξής “HOTELOPIA”), ως ρυθμιστής των δεδομένων σας και εταιρεία του ομίλου Hotelbeds, μέσω του παρόντος ιστότοπου (εφεξής, ο “Ιστότοπος”).

1. 1. Ποιοι είναι οι σκοποί και η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων από την HOTELOPIA

Τα δεδομένα που ζητάει ή ενδέχεται να ζητήσει η HOTELOPIA από εσάς χρειάζονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και η μη παροχή τους μπορεί να μην επιτρέπει στην HOTELOPIA να επικοινωνήσει μαζί σας ή να διαχειρίζεται τα αιτήματά σας.

Η HOTELOPIA διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί ή να ανταποκριθεί σε αιτήματα που δεν περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που ζητούνται.

Με την παροχή των δεδομένων σας στην HOTELOPIA, διαβεβαιώνετε την εγκυρότητά τους και αποδέχεστε ότι HOTELOPIA μπορεί περιοδικά να ζητάει την αξιολόγηση και την ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί.

Σε αυτό τον Ιστότοπο, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που ενδέχεται να είναι χρήσιμες ώστε να μάθετε για τις υπηρεσίες που παρέχει η HOTELOPIA. Έτσι, η HOTELOPIA θα ζητάει και, επομένως, θα επεξεργάζεται τα δεδομένα που χρειάζονται για να σας παρέχει τις υπηρεσίες που έχετε συνάψει ή για να μπορεί να ξεκινήσει ή να διατηρήσει μία εμπορική και/ή συμβατική σχέση μαζί σας.

Ειδικότερα, οι σκοποί για τους οποίους ενδέχεται η HOTELOPIA να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας και η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία έχει ως εξής:

i.Απόδοση ενός συμβολαίου μεταξύ εσάς και της HOTELOPIA ή εφαρμογή των προσυμβατικών μέτρων:

α. Να διαχειρίζεται τις συμβατικές σχέσεις μαζί σας και να διασφαλίζει την παροχή συμβατικών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει τη διαχείριση των κρατήσεων και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την HOTELOPIA, καθώς επίσης τις υπηρεσίες ποιότητας, τιμολόγησης, συλλογής και απόσυρσή τους. Ο εν λόγω σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των κρατήσεων και την πληρωμή προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της HOTELOPIA, των τηλεφωνικών κέντρων, των κινητών συστημάτων επικοινωνίας που βασίζονται στην τεχνολογία GSM, GPRS ή UMTS.

β. Να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε επιβεβαίωση και/ή τροποποίηση των κρατήσεων μέσω της ιστοσελίδας και/ή του τηλεφωνικού κέντρου καθώς επίσης την αποστολή άλλων ενημερώσεων που μπορεί να έχει ζητήσει σχετικά με τα συμβατικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, περιλαμβάνοντας τα ηλεκτρονικά μέσα.

γ. Να διαχειρίζεται την εμπορική σχέση με πιθανούς πελάτες, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα για πληροφορίες πάνω σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η HOTELOPIA.

δ. Να διαχειρίζεται και να επεξεργάζεται οποιαδήποτε νόμιμη αξίωση, διεκδικήσεις εκτός δικαστηρίου και δηλώσεις ζημίας που δέχεται η HOTELOPIA για εσάς.

ii.Συγκατάθεση:

Να διεξάγει εμπορικές επικοινωνίες προς εσάς με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβάνοντας ηλεκτρονικά μέσα, βάση των συνηθειών σας πλοήγησης και/ή αγορών. Οι εν λόγω επικοινωνίες μπορεί να αναφέρονται σε διαφημίσεις ή υλικό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν βάση των προαναφερόμενων κριτηρίων.

iii. Έννομα συμφέροντα της HOTELOPIA:

α. Να διεξάγει εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που συνάψατε. Σε αυτή την περίπτωση, το έννομο συμφέρον της HOTELOPIA είναι να πραγματοποιεί δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ που προορίζεται για τους πελάτες της, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Γενικού Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων.

β. Να διεξάγει έρευνες και μελέτες αγοράς για να γνωρίζει την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας και τις προτιμήσεις των πελατών μας. Είναι στο έννομο συμφέρον της HOTELOPIA να βελτιώνει την εμπορική προσφορά και την εμπειρία των πελατών της.

γ. Να επιβλέπει και να διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, καθώς επίσης να βελτιώνει την εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα. Είναι στο έννομο ενδιαφέρον της HOTELOPIA να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας της.

Επεξεργασία δεδομένων μαζί με απλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα

Με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να σας παρέχουμε ένα πιο σχετικό περιεχόμενο και να αναλύουμε πως οι πελάτες χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες, όπως τα cookies ή το λογισμικό εντοπισμού. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούμε να σας αναγνωρίζουμε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε με αυτές τις τεχνολογίες.

Σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτά είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα σας πλοήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Σας βοηθούν στην πλοήγηση σε αυτή την ιστοσελίδα και μας επιτρέπουν να παρέχουμε χαρακτηριστικά όπως το ιστορικό της τελευταίας αναζήτησής σας ώστε να είναι πιο γρήγορες οι επακόλουθες αναζητήσεις. Αν θέλετε μπορείτε να διαγράψετε τα cookies. Ενώ κάποια cookies χρειάζονται για την προβολή και πλοήγηση σε αυτή την ιστοσελίδα, τα περισσότερα χαρακτηριστικά θα είναι διαθέσιμα χωρίς cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies και πως μπορείτε να τα διαγράψετε, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie διαθέσιμη στην HOTELOPIA.

Πήγαινε στην κορυφή

2. Ποια είναι τα τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην HOTELOPIA μπορεί να παραχωρηθούν σε παραλήπτες των εξής κατηγοριών:

  • Τρίτα μέρη με τα οποία η HOTELOPIA είναι υποχρεωμένη να μεταβιβάζει πληροφορίες, όπως δημόσιες αρχές, με σκοπό να τηρεί τις απαιτήσεις των εν λόγω αρχών και την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε περίπτωση.
  • Πάροχοι συμβατικών υπηρεσιών, μόνο για διοικητικούς λόγους και απάτες πιστωτικών καρτών ώστε να ολοκληρώσει την κράτησή σας.
  • Εταιρείες που είμαι μέρος του ομίλου Hotelbeds, με σκοπό την σωστή διαχείριση και βελτίωση της συμβατικής σχέσης ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των διοικητικών και υπολογιστικών διαδικασιών που υφίστανται εντός του ομίλου Hotelbeds.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ο όμιλος Hotelbeds μπορεί να στηρίζεται από ή να συνεργάζεται με εταιρείες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η HOTELOPIA, ως εταιρεία του ομίλου Hotelbeds, απαιτεί αυτές οι εταιρείες να συμμορφώνονται με τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε μία σύμβαση δέσμευσης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει ότι η χώρα στην οποία βρίσκονται οι εν λόγω εταιρείες παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφό των απαιτούμενων μέτρων από την HOTELOPIA. Επικοινωνήσετε για αυτό το σκοπό με το τμήμα μας προστασίας δεδομένων με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας

Πήγαινε στην κορυφή

3. Πως η HOTELOPIA προστατεύει τα δεδομένα σας;

Η HOTELOPIA έχει κατάλληλες πολιτικές και έχει καθιερώσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή τυχαία καταστροφή, ζημιά, χρήση και παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση.

Στην HOTELOPIA, υιοθετούμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό και οι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής και, κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει να διεξαχθεί με δική σας ευθύνη. Παρόλο που θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, η HOTELOPIA δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Πήγαινε στην κορυφή

4. Ποσο καιρό διατηρεί η HOTELOPIA τα δεδομένα σας

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπλέκει τη χρήση cookies, αν και η σελίδα μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς τη χρήση τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες στο λογισμικό πλοήγησης του κάθε χρήστη ώστε ο διακομιστής να μπορεί να αναγνωρίζει τις πληροφορίες που μπορεί να διαβάσει μόνο αυτός. Τα cookies διαρκούν για περιορισμένο χρόνο. Τα cookies δεν μπορούν να αποκαλύψουν κανένα τηλέφωνο, διεύθυνση email ή άλλα στοιχεία ταυτότητας. Επίσης, δεν μπορούν να αποσπάσουν καμία πληροφορία από το σκληρό δίσκο του χρήστη ή να αποκτήσουν προσωπικές πληροφορίες για αυτόν. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι ιδιωτικές πληροφορίες ενός χρήστη μπορούν να αποτελούν μέρος ενός αρχείου cookie είναι εάν ο χρήστης δίνει προσωπικά αυτές τις πληροφορίες στο διακομιστή.

Αν και τα cookies μας βοηθούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας κρατήσεων, οι χρήστες που δεν επιθυμούν να λάβουν cookies ή που δεν θέλουν να καταγράψουν την επίσκεψή τους, μπορούν να ρυθμίσουν κατάλληλα το σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιούν.

Πήγαινε στην κορυφή

5. Πως μπορείτε να ασκήστε τα δικαιώματα για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού και μεταφοράς, καθώς επίσης να ανακαλέσετε, οποιασδήποτε στιγμή, τη συγκατάθεση που μας δώσατε, μέσω επιστολής στην HOTELOPIA, S.L.U., στη διεύθυνση Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P.07007, Palma de Mallorca (Spain) ή μέσω email στο Prodatos@hotelopia.com. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το τμήμα μας προστασίας δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Επίσης, αν χρειάζεται, μπορείτε να αποστείλετε ένα αίτημα στην Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, αν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ικανοποιήσει σωστά τα δικαιώματά σας.

Πήγαινε στην κορυφή

6. Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για τυχόν απορίες ή σχόλια σχετικά με την προστασία δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα μας προστασία δεδομένων, με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Dataprotection@hotelbeds.com.

Τελευταία ενημέρωση:21-05-2018

Πήγαινε στην κορυφή