Πολιτική Απορρήτου

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σε αυτή την ιστοσελίδα προσφέρονται δύο διαφορετικά προϊόντα:

Online κράτηση και πληρωμή σε καταλύματα, η οποία αποτελεί προϊόν που εμπορεύεται η HOTELOPIA S.L.U. (εφεξής, η Hotelopia), με έδρα στην Palma de Mallorca, Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5ª planta, C.P. 07007, ταξιδιωτικό πρακτορείο χονδρικής και λιανικής πώλησης, κάτοχος του Α.Φ.Μ. (C.I.F.) B-57218356 με αριθμό άδειας BAL-481 M/D, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Μαγιόρκα στο φύλλο PM-44857, τόμος 2007, σελίδα 148.

Online κράτηση και απευθείας πληρωμή στο κατάλυμα, η οποία αποτελεί προϊόν προωθούμενο από τη LIBERATE, S.L.U, με έδρα στο Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100, Torre A, 5ª Planta, 07007, Palma de Mallorca, κάτοχος του Α.Φ.Μ. (C.I.F.) B-07067465 (εφεξής, η Liberate).

Η Hotelopia και η Liberate είναι μέλη της Hotelbeds Group.

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στη Hotelopia. Η Liberate έχει χορηγήσει μη αποκλειστική άδεια χρήσης της επωνυμίας της στην ιστοσελίδα www.hotelopia.com (εφεξής, η ιστοσελίδα) για την προώθηση του προϊόντος της, που συνίσταται στην απευθείας πληρωμή στο ξενοδοχείο.

Και τα δύο προϊόντα, που προσφέρονται στην ιστοσελίδα www.hotelopia.com τίθενται αποκλειστικά στη διάθεση των τελικών καταναλωτών (εφεξής, εσείς, εσάς). Τα εν λόγω προϊόντα υπόκεινται στους αντίστοιχους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις αγοράς που παρουσιάζονται και γίνονται αποδεκτοί στην ιστοσελίδα σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους ακύρωσης που υποδεικνύονται κατά την πραγματοποίηση της κράτησης. Η ιστοσελίδα θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της κράτησης.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς για οποιοδήποτε από τα δύο προϊόντα που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας εξαρτάται από την αποδοχή των αντίστοιχων Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων για κάθε προϊόν, καθώς και της παρούσας Νομικής Σημείωσης και Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα, στην επισκόπηση, στη χρήση ή αγορά μέσω αυτής, αποδέχεστε τους αντίστοιχους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις για κάθε προϊόν, καθώς και την παρούσα Νομική Σημείωση και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας. Επίσης, δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε με τυχόν εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τα δικαιώματα επιφύλαξης που απορρέουν από την παρούσα ιστοσελίδα και από τις κρατήσεις που πραγματοποιείτε μέσω αυτής.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των εφαρμοστέων γενικών όρων & προϋποθέσεων, όσον αφορά στην αγορά, και μη διφορούμενη εκδήλωση συναίνεσης για την υπαγωγή σας στους όρους που διατυπώνονται στις προβλεπόμενες από τη σύμβαση αγοράς υπηρεσίες. Οι κρατήσεις και η αγορά των προϊόντων που προσφέρονται από τη Hotelopia και τη Liberate μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από ενήλικες με δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνεπώς, εσείς:

 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα ιστοσελίδα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν της αγοράς διαμονής.
 • Δεν θα αποστείλετε, μεταδώσετε ή χορηγήσετε καμία πληροφορία στην παρούσα ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, που είναι ή θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια, ασελγής, δυσφημιστική ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παράνομη σε σχέση με τα δικαιώματα της Hotelopia, της Liberate ή τρίτων προσώπων.
 • Δεν θα πραγματοποιήσετε καμία κράτηση με μη εγκεκριμένο, ψευδή ή καταχρηστικό τρόπο.
 • Δεν θα χρησιμοποιήσετε κανένα λογισμικό (software), διαδικασία ή μηχανισμό που παρεμβαίνει ή θα μπορούσε να παρέμβει, ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα, με τη λειτουργικότητα της παρούσας ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μεταφόρτωσης ή διαβίβασης διεφθαρμένων στοιχείων ή ιών με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Δεν θα ανατρέψετε, αλλοιώσετε ή παρεμβείτε στην εμφάνιση, διάθεση ή μορφή της παρούσας ιστοσελίδας ή του πηγαίου κώδικα υποστήριξης.
 • Δεν θα πραγματοποιήσετε ενέργειες που υπερφορτώνουν με δυσανάλογο ή παράλογο τρόπο την ιστοσελίδα ή την υποδομή της.

Η Hotelopia προσφέρει την ιστοσελίδα της "ως έχει". Εσείς αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι είναι τεχνικά αδύνατον για τη Hotelopia να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα δεν θα υποστεί διακοπές, σφάλματα ή φιλτραρίσματα από μη εγκεκριμένους χρήστες ή χάκερ.

Η Hotelopia διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της πρόσβασης στην ιστοσελίδα της για τεχνικούς λόγους, για λόγους συντήρησης, ασφάλειας ή ανωτέρας βίας, και δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης του χρήστη σε περίπτωση διακοπής της πρόσβασης.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγχο της Hotelopia και, κατά συνέπεια, διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης, αντικατάστασης, διακοπής ή αφαίρεσης οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτής της ιστοσελίδας για την απόκτηση δεδομένων χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένους μεθόδους για εμπορικούς σκοπούς (γνωστό μέσο ως "screen scraping"). Εξαιρέσεις: σε περίπτωση που έχετε υπογράψει κάποιο τύπο συμφωνίας με τρίτους που σας επιτρέπει την πρόσβαση στις τιμές των ξενοδοχείων, με μοναδικό σκοπό τη σύγκριση τιμών.

Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, η Hotelopia διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα και/ή να ακυρώσει οποιαδήποτε κράτηση εάν η Hotelopia κρίνει (κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) ότι δεν συμμορφώνεστε με τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις που διέπουν την εμπορική σχέση ή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πήγαινε στην κορυφή

2. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ως “εμπιστευτικές πληροφορίες” νοούνται οι πληροφορίες ή τα δεδομένα που χορηγείτε εσείς και στα οποία η Hotelopia και/ή η Liberate έχουν πρόσβαση για τους σκοπούς της κράτησης ή της αγοράς των υπηρεσιών τους.

Συνεπώς, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, νοούνται ως εμπιστευτικές πληροφορίες όλες οι πληροφορίες προσωπικής φύσης, όπως για παράδειγμα: Τηλέφωνο, φαξ, email, διεύθυνση κατοικίας, υπογραφή, αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, προσωπικές ή διατροφικές προτιμήσεις, θρησκευτικές ιδιαιτερότητες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ανήκει σε εσάς και θεωρείται απαραίτητη για την αγορά ή την πληρωμή της κράτησης από εσάς ή από το γκρουπ για το οποίο συνάπτετε τη σύμβαση αγοράς.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα παρακάτω δεν θα έχουν σε καμία περίπτωση εμπιστευτικό χαρακτήρα:

 • Οποιοδήποτε θέμα εμφανίζεται σε δημόσια βιβλιογραφία ή δημοσιοποιείται, εκτός εάν η δημοσιοποίηση ήταν αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης από κάποιο συμβαλλόμενο.
 • Οποιαδήποτε πληροφορία ή τεχνογνωσία που αποκτάται από τρίτους.
 • Απαιτούμενη από το Νόμο γνωστοποίηση.
 • Γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας κατ' απαίτηση δικαστών ή δικαστηρίων.
 • Πληροφορίες που αφορούν σε οικονομικά δεδομένα άλλης φύσεως, τα οποία πρέπει να προσκομιστούν στην κεντρική κυβέρνηση ή τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, για φορολογικούς και εργασιακούς λόγους, καθώς και για λόγους που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις.

Με την αποδοχή των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων και βάσει των οριζομένων στην οδηγία 2000/31/ΕΚ για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, δίνετε τη συγκατάθεση και την άδειά σας στη Hotelopia και/ή τη Liberate για να ζητήσει από τα καταλύματα οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που αφορά εσάς ή το γκρουπ για το οποίο συνάπτετε τη σύμβαση. Οι εν λόγω πληροφορίες θα τύχουν επεξεργασίας υπό την αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών 95/46, 2002/58 και/ή οποιασδήποτε νομοθεσίας που αναπτύσσει, προσθέτει ή αντικαθιστά τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής, ο RPDP) και θα χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της αγοράς ή της πληρωμής των συγκεκριμένων υπηρεσιών που απαρτίζουν την αίτησή σας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν η Hotelopia και/ή η Liberate αναγκαστούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αρχεία που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της παροχής των απαιτούμενων από εσάς υπηρεσιών, η Hotelopia και/ή η Liberate θα διασφαλίσουν ότι κάτι τέτοιο είναι νομίμως δυνατόν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον RPDP.

Η αποδοχή αυτών των όρων & προϋποθέσεων συνεπάγεται τη ρητή σας συγκατάθεση για την ενσωμάτωση των χορηγούμενων από εσάς δεδομένων στα αρχεία της Hotelopia και/ή της Liberate, και για την επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση, διαμεσολάβηση και αγορά των υπηρεσιών που προσφέρει η Hotelopia και/ή Liberate, τις οποίες αποκτάτε εσείς.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που θα μπορούσατε να γνωστοποιήσετε στη Hotelopia και/ή στη Liberate, κατά τη χρήση του παρόντος συστήματος, θα θεωρηθούν ότι αποκτήθηκαν, έτυχαν επεξεργασίας και μεταδόθηκαν υπό την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση με τον RPDP. Βάσει αυτού, θεωρείστε ότι είστε πλήρως ενημερωμένος και ότι χορηγείτε τη ρητή και μη διφορούμενη συγκατάθεσή σας για την ενσωμάτωση των δεδομένων σας στα υφιστάμενα αρχεία προσωπικών δεδομένων της Hotelopia και για την επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων με σκοπό την παροχή, διαχείριση, διαμεσολάβηση, προώθηση και αγορά των υπηρεσιών που προσφέρει η Hotelopia και/ή Liberate, για την επεξεργασία των κρατήσεων και χρέωση των προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της Hotelopia, των τηλεφωνικών κέντρων και κινητών συστημάτων επικοινωνίας που βασίζονται σε τεχνολογία GSM, GPRS ή UMTS, για τη διαχείριση περιστατικών, για την πραγματοποίηση στατιστικών και, ειδικότερα, για τη μετέπειτα αποστολή ερωτηματολογίου ποιότητας, του οποίου η συμπλήρωση είναι εντελώς εθελοντική, προκειμένου να ελεγχθεί το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το κατάλυμα στο οποίο διαμείνατε, ώστε να διατηρούμε πάντοτε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στα ξενοδοχεία που προσφέρουμε στους πελάτες μας, μέσω της γνωστοποίησης του βαθμού ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες που λάβατε στο ξενοδοχείο όπου διαμείνατε. Η Hotelopia και/ή η Liberate διατηρούν το δικαίωμα να μην προβάλουν κανένα σχόλιο που δεν αφορά στις υπηρεσίες που παρείχε το ξενοδοχείο.

Ο υπεύθυνος των εν λόγω αρχείων είναι: Η Hotelopia, S.L.U. με έδρα στην Palma de Mallorca, Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5ª planta, C.P. 07007

Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και ένστασης στη διεύθυνση της Hotelopia, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό οποιοδήποτε από τα κανάλια επικοινωνίας της Hotelopia, είτε προσωπικά, μεταβαίνοντας στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση, είτε με έγγραφη ή ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ενότητα “Επικοινωνία”. Σε περίπτωση που η προαναφερθείσα διεύθυνση email είναι μη προσβάσιμη, ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει την επιστολή του στη διεύθυνση: Palma de Mallorca (España), Complejo Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5ª planta, C.P. 07007. Η επιστολή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και επικυρωμένη και να αναφέρει το αίτημα, ενώ παράλληλα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του RPDP, η Hotelopia και/ή η Liberate δεσμεύονται να διατηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο που σχετίζεται με τα εν λόγω στοιχεία, ακόμη και αν έχει λήξει η εμπορική σχέση, καθώς και να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με αυτή την υποχρέωση από το προσωπικό που απασχολούν κατά την παροχή των υπηρεσιών.

Η Hotelopia και/ή η Liberate βεβαιώνουν και εγγυώνται ότι έχουν εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε επίπεδο τεχνικής και οργάνωσης για να εγγυηθούν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και για να αποφύγουν την αλλοίωση, απώλεια, επεξεργασία και/ή μη εγκεκριμένη πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται.

Η Hotelopia και/ή η Liberate δεσμεύονται, σε περίπτωση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, με τη λήψη των νομίμως απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας σε επίπεδο τεχνικής και οργάνωσης ώστε να εγγυηθούν την ασφάλειά τους, αποφεύγοντας την αλλοίωση, απώλεια, επεξεργασία και/ή μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε αυτά, σύμφωνα με την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
 • Να χρησιμοποιήσουν ή να εφαρμόσουν τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση των συμφωνημένων υπηρεσιών.
 • Να μην τα αποκαλύψουν σε τρίτους, ούτε για τους σκοπούς της διατήρησής τους. Επίσης, δεν θα αναπαράγουν τις πληροφορίες, τα αποτελέσματα ή τις σχέσεις με αυτές, , εν μέρει ή εν όλω.
 • Θα διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά και μόνο από υπαλλήλους των οποίων η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα γνωστοποίησης των πληροφοριών σε τρίτους, εφόσουν αυτοί υποχρεούνται να διατηρούν την προσήκουσα εμπιστευτικότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν έγγραφο.
 • Μόλις τα προσωπικά δεδομένα που χορηγήσατε στη Hotelopia και/ή τη Liberate σταματήσουν να είναι αναγκαία ή σχετικά για το σκοπό για τον οποίο καταγράφηκαν ή ζητήθηκαν, οι πληροφορίες θα ακυρωθούν, θα καταστραφούν και/ή θα επιστραφούν, μαζί με τα συμπληρωματικά έγγραφα και υποθέματα, χωρίς να διατηρηθούν αντίγραφα.

Hotelopia και/ή Liberate θα μπορούν να γνωστοποιήσουν τις πληροφορίες των ΠΕΛΑΤΩΝ στους πάροχους της σύμβασης αγοράς υπηρεσίας,μόνο με σκοπό να ολοκληρωθεί η κράτηση του ΠΛΕΤΑΤΗ, για λόγους διαχείρισης και προστασίας από τη δόλια χρήση των καρτών. Τα στοιχεία που συλλέγονται με αυτό τον τρόπο στην ιστοσελίδα θα διαβιβάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του RPDP, στις εταιρείες που εμπλέκονται στην αγορά των αιτούμενων υπηρεσιών.

Επίσης, για τους σκοπούς του άρθρου 34.e) του Οργανικού Νόμου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χορηγείτε τη συγκατάθεσή σας ώστε η Hotelopia και/ή η Liberate να μπορούν να διαβιβάσουν τα στοιχεία σας στους παραλήπτες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ακόμη και σε εκείνες τις χώρες που δεν επιβάλλουν ένα παρόμοιο επίπεδο προστασίας με αυτό που προβλέπεται στον παραπάνω νόμο.

Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και την εκχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για την ανάκληση της εν λόγω συγκατάθεσης, θα πρέπει να αποστείλετε επιστολή στον υπεύθυνο του αρχείου με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία σας θα τύχουν εμπιστευτικής επεξεργασίας και ότι θα αποθηκευτούν σε διακομιστές που πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπει η ισπανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Hotelopia και/ή η Liberate έχουν μία από τις πιο ασφαλείς τεχνολογίες όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων της πιστωτικής σας κάρτας. Επίσης, τηρούν όλα τα εφαρμοστέα διεθνή πρότυπα. Όλες οι ενότητες της Hotelopia και/ή της Liberate στις οποίες ζητούμε ευαίσθητες πληροφορίες χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα διαβιβάζονται κωδικοποιημένα μέσω Internet από τον υπολογιστή σας μέχρι το διακομιστή μας και είναι μη αποκωδικοποιήσιμα για τρίτα πρόσωπα.

Αυτή η τεχνολογία διασφαλίζει και εγγυάται ότι τα δεδομένα σας δεν μπορούν να υποκλαπούν, να τύχουν χειρισμών ή να υποκατασταθούν με κανένα τρόπο. Συνεπώς, η πληρωμή μέσω Internet είναι πλέον το ίδιο ασφαλής με την απευθείας αγορά.

Η Hotelopia και/ή η Liberate θα μπορούν να χρησιμοποιούν περιστασιακά τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουν σχετικά με αλλαγές στην ιστοσελίδα μας, νέες υπηρεσίες και άλλα προϊόντα που προσφέρει η Hotelopia, η Liberate, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου Hotelbeds Group. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κάθε φορά που θα ζητούμε προσωπικά στοιχεία, θα υποδεικνύουμε ξεκάθαρα τη φύση αυτών των στοιχείων και τους σκοπούς για τους οποίους τα ζητάμε. Η Hotelopia και/ή η Liberate συνειδητά αρνούνται να συλλέξουν τα προσωπικά στοιχεία ανηλίκων.

Η Hotelopia και/ή η Liberate θα χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία, έπειτα από τη ρητή σας συγκατάθεση, για να σας καλούν να εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με το κατάλυμα μετά τη διαμονή σας.

Σε περίπτωση που μας καλέσετε ή που σας καλέσουμε εμείς για την κράτησή σας, οι κλήσεις μπορούν να καταγραφούν για τους σκοπούς εκπαίδευσης και εποπτείας. Σε περίπτωση διαφοράς αναφορικά με μία κράτηση, η Hotelopia και/ή η Liberate διατηρούν το δικαίωμα αναθεώρησης του περιεχομένου των κλήσεων.

Εάν ο καταναλωτής διαμείνει σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι έλεγχοι προστασίας των δεδομένων ενδέχεται να μην είναι τόσο αυστηροί όσο αυτοί που προβλέπονται από τον RPDP. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Hotelopia δεν θα διαβιβάσει πληροφορίες σε κανένα πρόσωπο που δεν είναι άμεσα υπεύθυνο για τις προετοιμασίες του ταξιδιού.

Πήγαινε στην κορυφή

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα στοιχεία και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των copyright, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων προϊόντων και υπηρεσιών, πληροφοριών σχετικά με τα καταλύματα, φωτογραφιών, εικόνων, χαρτών και λοιπών υλικών) που σχετίζονται με την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων, κανόνων, οδηγιών και διαδικασιών και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών), και τα οποία λαμβάνετε ή στα οποία αποκτάτε πρόσβαση, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Hotelopia, της Liberate ή των παρόχων τους.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα αποκτήσετε κανένα δικαίωμα ή συμφέρον αναφορικά με τις πληροφορίες ή τα δεδομένα στα οποία έχετε πρόσβαση, εκτός από τα διεπόμενα στο παρόν έγγραφο, και ότι η Hotelopia και/ή η Liberate θα συνεχίσουν να είναι οι μοναδικοί κάτοχοι των πληροφοριών και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, copyrights, εμπορικών σημάτων, εταιρικών απορρήτων, συμβάσεων, βιομηχανικών σχεδίων και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που ανήκουν σε αυτές σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα copyrights, τα δικαιώματα επί των βάσεων δεδομένων και λοιπά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των υλικών σε αυτή την ιστοσελίδα (καθώς και η οργάνωση και η εμφάνισή τους), και οι πηγαίοι κώδικες ανήκουν στη Hotelopia, τη Liberate ή τους παρόχους τους. Ούτε εσείς ούτε κανένας άλλος εκπρόσωπός σας δεν θα μπορεί να αντιγράψει, τροποποιήσει, αλλοιώσει, δημοσιεύσει, επικοινωνήσει δημόσια, διανείμει, πωλήσει ή διαβιβάσει τα υλικά σε αυτή την ιστοσελίδα ή τον πηγαίο κώδικά της, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την έγγραφη άδεια της Hotelopia και/ή της Liberate.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Εξαιρέσει των περιστάσεων που διέπονται από τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μεταβίβαση, πώληση, ενοικίαση, εμπορία ή γνωστοποίηση σε τρίτους των περιεχομένων (και/ή οποιουδήποτε στοιχείου αυτών) που παρέχονται και προβάλλονται στην ιστοσελίδα.

Η Hotelopia και/ή η Liberate διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των όρων & προϋποθέσεων χρήσης αυτής ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα. Η συνεχής πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας από πλευράς του χρήστη συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων του περιεχομένου και των όρων & προϋποθέσεων χρήσης.

Οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και σχετίζεται με διαφημιζόμενα ξενοδοχεία συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των στοιχείων του ξενοδοχείου, της διαθεσιμότητας και της τιμής των δωματίων, των εγκαταστάσεων που διαθέτει, οποιασδήποτε πιστοποίησης που έχει χορηγηθεί στο ξενοδοχείο και οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά σε άλλη υπηρεσία που διαφημίζεται στην ιστοσελίδα, έχει δημοσιευτεί από τους παρόχους του καταλύματος ή των υπηρεσιών, οι οποίοι αποτελούν ανεξάρτητες εταιρείες και δεν ενεργούν ως εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή θυγατρικές της Hotelopia ή της Liberate. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις από πλευράς της Hotelopia και/ή της Liberate και, συνεπώς, η Hotelopia και/ή η Liberate δεν ευθύνονται για ανακρίβειες ή λάθη στα περιεχόμενα που αναφέρονται στα καταλύματα ή σε άλλα σχετικά ζητήματα. Αυτές οι ανεξάρτητες εταιρείες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους δικούς τους όρους & προϋποθέσεις, οι οποίοι μπορούν να αποκλείσουν ή να περιορίσουν την ευθύνη τους προς εσάς. Η Hotelopia, η Liberate και οι θυγατρικές τους δεν ευθύνονται για καμία ενέργεια, παράλειψη, μη συμμόρφωση ή αμέλεια από πλευράς των εν λόγω ανεξάρτητων εταιρειών, ούτε και για τις ζημίες ή τις δαπάνες που προκαλούνται από αυτές. Η Hotelopia, η Liberate και οι θυγατρικές τους δεν προσφέρουν καμία εγγύηση για επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση overbooking, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που είναι εκτός του πεδίου ελέγχου μας.

Καθώς η Hotelopia και/ή η Liberate ενεργούν αποκλειστικά ως πράκτορες κρατήσεων, παραιτούμαστε από κάθε ευθύνη για λάθη τεκμηρίωσης, εκτός εάν το λάθος είχε διαπραχθεί από τη Hotelopia και/ή τη Liberate. Η Hotelopia και/ή η Liberate προσφέρουν την ιστοσελίδα προκειμένου τα καταλύματα να μπορούν να παράσχουν το προϊόν τους και ώστε εσείς να μπορέσετε να επικοινωνήσετε ή, μετέπειτα, να αγοράσετε τα προϊόντα από τα εν λόγω καταλύματα.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η απλή αποκάλυψη ή πρόσβαση σε πληροφορίες ή στοιχεία που διατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά της Hotelopia και/ή της Liberate για την πώληση ή μεταβίβαση αυτών των στοιχείων.

Πήγαινε στην κορυφή

4. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Η Hotelopia και/ή η Liberate δεν εγγράφουν αυτόματα τους χρήστες στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο. Για να το λάβετε, έχετε την επιλογή να εγγραφείτε. Εάν εγγραφείτε θα ενημερώνεστε μέσω email για ειδήσεις και προσφορές των ξενοδοχείων. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας στοενημερωτικό φυλλάδιο, μπορείτε να το κάνετε στην ενότητα "ενημερωτικό φυλλάδιο" της ιστοσελίδας.

Πήγαινε στην κορυφή

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Οι σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες υπάρχουν μόνο για ενημερωτικούς λόγους. Αυτές οι ιστοσελίδες είναι ανεξάρτητες από τη Hotelopia και/ή τη Liberate, οι οποίες δεν ευθύνονται για τις ιστοσελίδες ή για το υλικό που, ενδεχομένως, περιλαμβάνουν.

Η Hotelopia και/ή η Liberate προσφέρουν αυτούς τους συνδέσμους με σκοπό την άνεση του χρήστη, αλλά δεν εγγυώνται ούτε ελέγχουν το υλικό τους. Η Hotelopia και/ή η Liberate δεν προσφέρουν καμία εγγύηση και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις ιστοσελίδες (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των σφαλμάτων κατά την πρόσβαση σε αυτές), τα υλικά ή τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτές ή που θα μπορούσατε να βρείτε όταν εγκαταλείπετε τις ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων, υπερκειμένων (hypertext), ή άλλων μέσων, σε σχέση με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που περιγράφονται στις ιστοσελίδες και που θα μπορούσατε να κρατήσετε.

Η Hotelopia και/ή η Liberate δεν ευθύνονται, σε καμία περίπτωση, για τυχόν απώλειες ή ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, που προκαλούνται από την πρόσβαση ή μη πρόσβαση στην ιστοσελίδα, από τη χρήση της ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών και παρόμοιων ζημιών.

Συνιστάται η εκτέλεση αντιικού προγράμματος σε όλα τα υλικά και τα περιεχόμενα που μεταφορτώνονται από το Internet, γενικά, και από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ειδικά.

Πήγαινε στην κορυφή

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οι πληροφορίες σχετικά με τα καταλύματα και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Hotelopia και/ή τη Liberate είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι χορηγούνται από τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών. Η Hotelopia και/ή η Liberate δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές υπηρεσίες που παρέχει ο πάροχος.

Πήγαινε στην κορυφή